Enterprising Features

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP

System Integration

Giải pháp tích hợp

Chúng tôi giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí. Sở dĩ như vậy là nhờ khả năng tích hợp linh hoạt khi được lựa chọn công nghệ, thiết bị, dịch vụ phù hợp. Hơn nữa, tích hợp hệ thống còn giúp tối ưu hóa nhu cầu sử dụng, giúp doanh nghiệp hoạch định và đầu tư theo từng giai đoạn cụ thể, đáp ứng nhu cầu kinh doanh phát triển không ngừng của công ty.

Nhà máy

Office Building

Khu biệt thự

Khu công nghiệp

Giải pháp tích hợp tổng thể thông minh, hiện đại và phù hợp.

Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Các giải pháp ảo hóa máy chủ

Giải pháp hội nghị truyền hình (Video Conferencing)

Giải pháp màn hình tương tác (Digital Signage)

Giải pháp phòng Lab Multimedia